SzybkaPaleta.pl

Koszyk:
pusty
Panel
klienta

Regulamin

Regulamin korzystania z platformy SzybkaPaleta.pl

Wstęp.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią regulaminu w dowolnym momencie, dla ułatwienia zamieściliśmy link do regulaminu podczas procesu rejestracji konta klienta, podczas składania zmówienia oraz na stałe znajduje się on na dole strony głównej.

Zespół SzybkaPaleta.pl

 1. Regulamin.

  Niniejszy regulamin określa zasady na jakich świadczone są usługi kurierskie oferowane przez platformę SzybkaPaleta.pl. Określone zostały w nim podstawowe definicje służące właściwej interpretacji oferowanych usług, roli stron w procesie zamówienia i realizacji, obowiązki i odpowiedzialność stron, warunki jakie muszą spełnić nadawane do wysyłki palety a także index towarów niedopuszczonych do przewozu. W regulaminie znajdują się również zasady płatności oraz warunki na jakich można składać reklamację.

 2. Definicje.

  1. Przysyłka paletowa,

   1. Pojedyncza przysyłka paletowa,

    Usługa dla klientów indywidualnych i biznesowych, polega na wysłaniu jednej lub więcej pojedynczych przysyłek paletowych dostępnych w ofercie platformy SzybkaPaleta.pl. Pojedyncze przesyłki paletowe posiadają standardowe wymiary oraz maksymalną dopuszczalną wagę przesyłki ale można je powiekszyć o dodatkowe kilogramy oraz/lub dodatkową wysokość. Przy zamówieniu kilku takich samych, lub różnych przesyłek paletowych mogą one zostać odebrane z różnych adresów i dostarczone także pod różne adresy.

   2. Pakiet przysyłek paletowych,

    Usługa dla klientów indywidualnych i biznesowych, polega na jednorazowym wysłaniu 3 lub 6 przesyłek paletowych tego samego typu. Przesyłki paletowe posiadają standardowe wymiary oraz maksymalną dopuszczalną wagę przesyłki ale można je powiekszyć o dodatkowe kilogramy oraz/lub dodatkową wysokość. Wszystkie przesyłki paletowe mogą zostać odebrane z różnych adresów i dostarczone także pod różne adresy.

    Korzyścią z wybrania pakietu jest bezpłatne powiększenie każdej przesyłki paletowej.

    Pakiet x3 charakteryzuje się 1 bezpłatnym powiększeniem dla każdej z 3 przesyłek paletowych ( do wyboru powiększona waga lub wysokość - powiększenia nie muszą być takie same dla wszystkich 3 przesyłek )

    Pakiet x6 charakteryzuje się 2 bezpłatnymi powiększeniami dla każdej z 6 przysyłek ( wszystkie 6 przesyłek można spakować cięższe i wyższe ) oraz tak samo jak w innych wypadkach wszystkie przesyłki paletowe mogą zostać odebrane z różnych adresów i dostarczone także pod różne adresy.

   3. Karnet przysyłek paletowych,

    Usługa wyłącznie dla klientów biznesowych, polega na zadeklarowaniu przez zlecenidawcę określonej ilości pojedyńczych przesyłek paletowych które wyśle w okresie 30 lub 90 dni. Przesyłki mogą być takie same, podobne lub całkowicie inne, miejsce nadania i odbioru również dowolne, jedyny warunek zrealizować zadeklarowaną ilośc przesyłek w czasie 30 lub 90 dni od zlecenia pierwszej przesyłki. Korzyścią wynikającą z tego typu karnetu jest zwrot prowizji w wysokości zależnej od rozmiaru przesyłek paletowych oraz ilości i czasu trwania karnetu ( im wiecej duzych przesyłek w krótkim czasie, tym wieksza prowizja, im mniej małych a czas maksymalny, tym prowizja jest mniejsza). Wysokość prowizji widoczna jest na bierząco w panelu klienta w zakładce Karnet. Po zrealizowaniu całego karnetu wypłacamy prowizję osobie która administruje zamówienia, na konto przez nią wskazane. Jeżeli czas trwania karnetu upłynie a zadeklarowana ilość przesyłek paletowych nie zostanie zamówiona, licznik się zeruje a prowizja przepada.

  2. Zleceniodawca,

   Osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie na świadczenie usługi przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca może występować jednocześnie w roli Nadawcy i/lub Odbiorcy przesyłki paletowej.

  3. Nadawca,

   Osoba wskazana przez Zleceniodawcę do nadania przesyłki paletowej w miejscu nadania wskazanym w zamówieniu. Nadawcą może być Zleceniodawca lub osoba trzecia.

  4. Odbiorca,

   Osoba wskazana przez Zleceniodawcę do odbioru przesyłki paletowej w miejscu odbioru wskazanym w zamówieniu. Odbiorcą może być Zleceniodawca lub osoba trzecia.

  5. Zleceniobiorca,

   Firma SzybkaPaleta.pl Michał Marciniak z siedzibą przy ulicy Obozowej 69/45, 01-425 Warszawa. Regon: Nip: Numer rachunku bankowego: Telefon: Email: będąca pośrednikiem usługi transportowej na zlecenie Zleceniodawcy.

  6. Kurier,

   Osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu i na rzecz Zleceniobiorcy wykonująca usługę lub jej część na zasadach określonych w umowie pomiędzy Zleceniobiorcą a Kurierem, w zgodzie z regulaminem platformy SzybkaPaleta.pl. Odpowiedzialność za ewentualne utracone korzyści, uszkodzenia, utratę przesyłki lub jej części leży po stronie Kuriera gdzie:

   1. Poczta Polska to Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2 , 00-940 Warszawa KRS 0000334972

   2. DHL to DHL Express (Poland) Sp. z o.o.,02-823 Warszawa ul. Osmańska 2,KRS 0000047237

   3. UPS to UPS Polska Sp. z o.o.,01-222 Warszawa ul. Prądzyńskiego 1/3,KRS 0000036680

   4. DPD to DPD Polska Sp. z o.o.,02-274 Warszawa ul. Mineralna 15 KRS 0000028368

   5. K-EX to K-EX Sp. z o.o. ,25-528 Kielce ul. Zagnańska 61 KRS 0000326471

   6. FedEX to FEDERAL EXPRESS Poland Sp. z o.o. ,02-158 Warszawa ul. Wirażowa 35 KRS 208035

   7. "Siódemka" S.A. ,03-876 Warszawa ul. Matuszewska 14 KRS 0000384905

   8. W przypadku reklamacji usług poszczególnych kurierów obowiązują zasady reklamacji dostępne w regulaminach kurierów:

    1. Poczta Polska http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/

    2. DHL http://www.dhl.com.pl/pl/express/centrum_informacji/reklamacje.html

    3. UPS http://www.ups.com/media/news/pl/Procedura_Reklamacyjna.pdf

    4. DPD https://zgloszenia.dpd.com.pl/noMenu/showComplaintForm.action
    5. K-EX http://www.ups.com/media/news/pl/Procedura_Reklamacyjna.pdf

    6. FedEX http://images.fedex.com/downloads/downloadcenter/claimform/claimform_PL.pdf

    7. Siódemka https://www.siodemka.com/pl/kontakt/reklamacja

 3. Przesyłki paletowe i ich zawartość.

  1. Przysyłki paletowe i ich zawartość,

   1. Zleceniobiorca przyjmuje do przemieszczenia przesyłki paletowe wyłącznie o wymiarach i wadze zgodnych z zamówionymi i opłaconymi przez Zleceniodawcę. Szczegóły dotyczące maxymalnych wymiarów oraz maxymalnej wagi Zleceniodawca akceptuje podczas procesu zamówienia kuriera a następnie są one powtarzane przez system automatycznej korespondencji platformy SzybkaPaleta.pl w formie potwierdzenia przyjęcia zlecenia kurierskiego wysyłanego na maila Zleceniodawcy. W potwierdzeniu znajduje się również nota prawna dotycząca nie zawarcia umowy przez Zleceniobiorcę w przypadku przekroczenia maksymalnych wymiarów oraz maksymalnej wagi zamówionej przesyłki paletowej.

   2. Nadanie przesyłki paletowej o wymiarach lub wadze większych niż wybrane i opłacone przez Zleceniodawcę - nie stanowi zawarcia umowy, a przekazane przesyłki paletowe zostaną zwrócone do Nadawcy na koszt Zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych. Odstąpieniem od tej reguły będzie wyłącznie indywidualne porozumienie ze Zleceniobiorcą oraz uiszczenie opłaty za rzeczywistą wielkość i wagę przesyłki/przesyłek, pod warunkiem że nie narusza ona maksymalnych dopuszczonych przez Zleceniobiorcę oraz Kuriera rozmiarów i wag.

  2. Towary zabronione lub ograniczone w przewozie,

   1. Zleceniobiorca nie przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia do Odbiorcy przesyłek paletowych zawierających:

    1. Rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione przepisami prawa,

    2. Rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom. lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek lub srodka transportu,

    3. Materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących,

    4. Alkoholu, papierosów,

    5. Broni palnej, białej, zabytkowej, rytualnej, chemicznej, biologicznej,

    6. Dzieł sztuki, biżuterii,

    7. Żywych zwierząt, roślin,

    8. Pieniędzy, czeków, weksli i innych papierów wartościowych,

    9. Rzeczy, na których przemieszczenie wymagane jest odrębne zezwolenie,

    10. Produktów wymagających kontrolowanego środowiska w tym także temperatury, ciśnienia, otoczenia gazowego, zasilania,

    11. Produktów o charakterze leczniczym podlegających ustawie regulującej produkty farmaceutyczne,

    12. Produktów łatwopsujących w tym żywności,

    13. Przedmiotów, dla których wymagane jest znakowanie akcyzą,

    14. Telewizorów i monitorów kinskopowych,

    15. Innych towarów, które mogą zagrażać ludziom, lub narażać inne przesyłki paletowe oraz środki transportu na zniszczenie, zabrudzenie, uszkodzenie w tym także kleje, farby, lakiery, rozpuszczalniki, butle ze sprężonymi gazami, pojemniki laboratoryjne, pojemniki medyczne,

    16. Inne towary których przemieszczanie, posiadanie, dystrybuowanie, pośredniczenie w obrocie, wymagaja koncesji lub regulowane są oddzielnymi przepisami prawa,

   2. Zleceniobiorca przyjmuje warunkowo do przemieszczenia i doręczenia do Odbiorcy przesyłki paletowe zawierające:

    1. Telewizory i monitory płaskie, wszelkiego typu w nie fabrycznym opakowaniu zapewniającym ich odpowiednią ochtonę.

    2. Komputery, laptopy, kamery, aparaty, sprzęt audio, głośniki, drukarki, skanery, tablety, statywy, oświetlenie, instrumenty muzyczne, urządzenia miernicze, urządzenia wykorzystujące laser do obróbki, lornetki, lunety, mikroskopy, aparatura medyczna, dyski twarde, nośniki pamięci, taśmy video, płyty, oraz inny delikatny sprzet, elektroniczny, mechaniczny, optyczny. Przedmioty te aby nie były ograniczone w przewozie muszą oprócz opakowania fabrycznego zostać zapakowane w dodatkowy większy karton, posiadający odpowiednie zabezpieczenia wewnętrzne chroniące delikatną przesyłkę.

    3. Dyski twarde wewnątrz komputera stacjonarnego. Dysk twardy aby nie był ograniczony w przewozie musi zostać zdemontowany, zapakowany w folię ESD ( antystatyczną ) oraz w folię bąbelkową lub piankę.

    4. Lodówki, zmywarki, pralki, pompy ciepła, piecyki, kotły grzewcze, zasobniki ciepłej wody, klimatyzatory, baterie słoneczne, urządzenia AGD oraz inne duże, delikatne, zawierające elementy czułe, kruche, wrażliwe na wstrząsy, które łatwo uszkodzić, bez względu na opakowanie.

    5. Szkło, porcelana, ceramika, glazura, terrakota, gres, donice, plexi, profile i elementy węglowe, profile i elementy żywiczne, inne lekkie i delikatne produkty które łatwo uszkodzić, bez względu na opakowanie.

    6. Zleceniobiorca zastrzega że odpowiedzialność za przemieszczenie towarów dopuszczonych warunkowo do przemieszczenia i doręczenia odnosi się jedynie do zgubienia przesyłki paletowej, a nie do uszkodzenia wynikającego z przeciążeń i wstrząsów jakimi poddane mogą zostać przesyłki podczas transportu od Nadawcy do Odbiorcy. W tym wypadku wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu uszkodzenia zawartości przesyłek paletowych nie będą uwzględniane.

 4. Zasady pakowania.

  1. Przysyłka musi być zapakowana na palecie,

  2. Przysyłka powinna być trwale i solidnie umocowana do palety,

  3. Elementy przesyłki nie mogę wystawać poza obrys palety, w przeciwnym razie paczka będzie uznana za niewymiarową i naliczona zostanie do niej dodatkowa opłata,

  4. Przesyłka powinna być owinięta kilkakrotnie folią stretch lub pakową taśmą samoprzypleną. Owijanie rozpoczynamy od dolnego naroznika i stale naciągając folię/taśmę zmierzamy ku górze przesyłki starannie zabezpieczając przesyłkę,

  5. Delikatne przesyłki powinny zostać umocnione dodatkowo twardymi narożnikami które także należy owinąc folią stretch lub taśmą przylepną, aby przymocować je trwale do przesyłki. Narożniki nie mogą wystawać poza kontur palety,

  6. Kierujmy się zasadą układania lżejszych rzeczy na cięższych,

  7. Wszystkie male towary, delikatne, kruche, pakujemy w oddzielne opakowania które są dodatkowo wypełnione wypełniaczami zabezpieczającymi jak folia bąbelkowa, styropian, pianka,

  8. Maksymalne wymiary oraz waga nie mogą zostać przekroczone, wszystkie wartości podane są wraz z wymiarami i wagą palety,

  9. Do przemieszczenia przyjmujemy przesyłki na paletach nowych lub używanych, ale pozbawionych uszkodzeń, ograniczeń nośności, ubytków,

  10. Cięższe rzeczy wkładamy do mniejszych opakowań a lżejsze do większych, tak aby żadne opakowanie nie ulegało odkształceniu po ułożeniu na palecie i owinięciu folią/taśmą,

  11. W celu usztywnienia konstrukcji przesyłki mniejsze pudełka układamy na cegiełkę,

  12. Przesyłka paletowa musi być przygotowana do odbioru przez Kuriera w miejscu do którego da się swobodnie dojechać wózkiem paletowym bez ryzyka uszkodzenia posadzki, drzwi, poręczy, futryn, progów, schodów, ościeżnic,

  13. Pionowe krawędzie przesyłki powinne być wzmocnione tekturą lub specjalnymi tekturowymi narożnikami.

 5. Zleceniodawca - odpowiedzialność i obowiązki.

  1. Zleceniodawca jako strona umowy i osoba wyznaczająca Nadawcę i Odbiorcę jestzobowiązany zadbać o to aby Nadawca i Odbiorca wypełnili swoje obowiązki wynikające z ich udziału w świadczeniu usługi. Niedopełnienie obowiązków Nadawcy i/lub Odbiorcy traktowane jest jako niedopełnienie obowiązków wynikających z umowy przez Zleceniodawcę jako stronę umowy.

  2. Składając zamówienie Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Zleceniobiorcy następujące informacje, niezbędne do wykonania usługi:

   1. Dane Nadawcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Nadawcy,

   2. Adres Nadawcy wraz z kodem pocztowym,

   3. Telefon kontaktowy do Nadawcy,

   4. Datę nadania przesyłki paletowej,

   5. Dane Odbiorcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Odbiorcy,

   6. Adres Odbiorcy wraz z kodem pocztowym,

   7. Telefon kontaktowy do Odbiorcy,

   8. Wymiary, wagę i ilość przesyłek paletowych,

   9. Zawartość poszczególnych przesyłek paletowych,

  3. Poprzez złożenie zamówienia Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 6. Nadawca - odpowiedzialność i obowiązki.

  1. Nadawca jest zobowiązany dokładnie, bez błedów i pomyłek, kompletnie i czytelnie opisać przesyłkę danymi adresowymi i kontaktowymi Odbiorcy.

  2. Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę Kurierowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia. Zawartość przesyłki paletowej musi być zgodna z zawartością zadeklarowaną na zamówieniu przez Zleceniodawcę.

  3. Nadawca zobowązany jest oddać przesyłkę na palecie o wymiarach zgodnych z zamówioną usługą i stanie technicznym gwarantującym nośność deklarowanej wagi przesyłki, w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

   1. Stać na palecie, nowej lub używanej, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, umożliwiającej bezpieczne przemieszczenie presyłki paletowej do Odbiorcy przy użyciu standardowych narzędzi logistycznych,

   2. Być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak, taśma bendownicza, folia stretch, folia samoprzylepna,

   3. Posiadać adekwatne do zawartości zabezpieczenia wewnętrzne chroniące zawartość przed wstrząsami,

   4. Uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

   5. Być odpowiednio opisane, jeżeli wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki,

  4. Nadanie przesyłek paletowych odbywa się w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godz 8-18. W tych godzinach Nadawca lub osoba przez niego upoważniona powinna być dyspozycyjna pod adresem nadania, w dniu nadania wskazanym przez Zleceniodawcę na zamówieniu. Na wyraźną prośbę Nadawcy lub Zleceniodawcy Zleceniobiorca w miarę możliwości może poinformować Nadawcę o przewidywanej godzinie przyjazdu kuriera. Nie ma jednak możliwości wyboru dokładnej godziny odbioru paczki przez Kuriera.

 7. Odbiorca - odpowiedzialność i obowiązki.

  1. Odbiorca ma obowiązek odebrać przesyłkę paletową od Kuriera pod adresem wskazanym na zamówieniu w dniu dostawy. Informacje o dniu dostawy Odbiorca może sprawdzić na stronie http://www.SzybkaPaleta.pl/statusprzesylki po wpisaniu numeru trackingowego nadanego każdej przesyłce, widocznego na zamówieniu jako ( P-ID XXXXXX ) lub mailowo pod adresem bok@szybkapaleta.pl

  2. Dostawy przesyłek paletowych odbywa się w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godz 8-18. W tych godzinach Odbiorca lub osoba przez niego upoważniona powinna być dyspozycyjna pod adresem odbioru, w dniu odbioru wskazanym przez Zleceniodawcę na zamówieniu. Na wyraźną prośbę Odbiorcy lub Zleceniodawcy Zleceniobiorca w miarę możliwości może poinformować Odbiorcę o przewidywanej godzinie przyjazdu kuriera. Nie ma jednak możliwości wyboru dokładnej godziny dostawy paczki przez Kuriera.

  3. Odbiorca ma obowiązek potwierdzenia odbioru przesyłki paletowej własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na urządzeniu elektronicznym lub na papierowej liście doręczeń.

  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i podejrzenia uszkodzenia lub ubytku przesyłki Odbiorca ma obowiązek sporządzenia wraz z Kurierem protokołu szkody opisującego ewentualne braki lub uszkodzenia. Zaakceptowanie przesyłki noszącej znamiona uszkodzonej bez zastrzeżen zgłoszonych w momencie odbioru powoduje unieważnienie i uznanie za bezzasadne reklamacji zgłaszanych z tego tytułu po fakcie dostawy.

  5. W przypadku nieobecności Odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w miejscu dostawy Kurier uprawniony jest do wydania przesyłki osobie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dostawy ( np. sąsiadowi, w recepcji firmy, u zarządcy budynku ) W takim wypadku kurier pozostawia na miejscu dostawy pisemną informację o zastępczym miejscu dostawy. Dzieje się tak pod warunkiem zaistnienia możliwości pozostawienia takiego potwierdzenia w drzwiach odbiorcy, brak wolnego dostępu do drzwi Odbiorcy uniemożliwia taką czynność. W w/w przypadkach doręczenie pod adres zastępczy stanowi prawidłowe wykonanie dostawy. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki pod adres zastępczy przesyłka zostaje złożona na magazynie w celu ponownej dostawy lub odbioru osobistego z magazynu Kuriera. Konieczność ponownej dostawy może skutkować naliczeniem opłaty dodatkowej z cennika usług specjalnych, której uiszczenie będzie wymagane przed ponowną dostawą do Odbiorcy.

 8. Zleceniobiorca - odpowiedzialność i obowiązki.

  1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zorganizowania usługi odbioru przesyłki paletowej od Nadawcy, transport i doręczenia przesyłki do Odbiorcy w terminie do siedmiu dni roboczych od momentu przekazania przesyłki Kurierowi. Odliczanie rozpoczyna sie od dnia następnego po przekazaniu przesyłki Kurierowi.

  2. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy.

  3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek, lub uszkodzenie przesyłki, albo zwłoka w realizacji usługi i usług dodatkowych powstały, w szczególności:

   1. W czasie od momentu przekazania Kurierowi przesyłki do przemieszczenia aż do czasu doręczenia przesyłki Odbiorcy. Odpowiedzialność za szkody powstałe w tym czasie leży po stronie Kuriera ale Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby ułatwić Zleceniodawcy przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego wobec Kuriera.

   2. Z przyczyn występujących po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą Zleceniobiorcy.

   3. Z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia.

   4. Wskutek działania Siły wyższej, praw natury, warunków pogodowych.

   5. Z nadania przez Nadawcę rzeczy, które Zleceniobiorca zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczenia lub warunkowo przyjmuje do przemieszczenia.

   6. Z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania przesyłki paletowej narażonej w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w nieh rzeczy.

   7. Niedostateczności lub niedokładności oznakowania przesyłki.

   8. Ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych ich właściwości jak kruchość czy delikatność.

   9. Z załadowania, rozmieszczenia lub wyładunku zawartości przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo osoby działające w imieniu Nadawcy lub Odbiorcy.

   10. Utraty danych na nośnikach informacji które zostały zagubione lub uszkodzone w transporcie bez względu na wartość tych danych.

   11. Jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy Zleceniobiorcy.

  4. Zleceniobiorca nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzał w chwili przyjęcia jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową lub taśmą ze znakami firmowymi Nadawcy lub w inny podobny, trwały sposób.

  5. Zleceniobiorca nie odpowiada za ubytek lub uszkodzenie Przesyłki jeśli Odbiorca stwierdził uszkodzenie opakowania lub zabezpieczeń opakowania przy odbiorze i pokwituje odbiór przysyłki bez zastrzeżeń, bez sporządzenia z Kurierem dostarczającym przesyłkę protokołu szkody opisującego uszkodzenia i/lub ubytki.

  6. Doręczenie przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na urządzeniu elektronicznym lub na papierowej liście doręczeń. Zleceniodawca oraz Odbiorca wyrażają zgodę na wykorzystanie podpisu z urządzeń elektronicznych jako wyłącznego dowodu doręczenia przesyłki przez Zleceniobiorcę i nie będzie zgłaszać zastrzeżeń do elektronicznej postaci dowodu, tylko z tego powodu że jest pozyskiwany i przechowywany w formie elektronicznej.

  7. Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z wyłączeniem utraconych korzyści, zysków lub dochodu przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią, chyba że spowodowane one zostały winą umyślną Zleceniobiorcy, tylko wówczas, gdy jednoznacznie za straty nie odpowiada Kurier.

  8. Jeżeli strata jest skutkiem okoliczności, za które Zleceniobiorca odpowiada w części, wówczas jego odpowiedzialność jest ograniczona do zakresu, w jakim te okoliczności wpłynęły na powstanie straty.

  9. W razie zwłoki w dostarczeniu przesyłki, jeżeli Zleceniodawca udowodni, że wynikła stąd dla niego szkoda, Zleceniobiorca obowiązany jest zapłacic odszkodowanie w rzeczywistej wysokości, jednak nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia za usługę, z której wykonaniem się spóźnił.

  10. Zleceniobiorca odpowiada za utratę, niewykorzystanie lub nienależyte wykorzystanie dokumentów wypełnionych i załączonych przez Nadawcę do dokumentu nadania, chyba, że nie ponosi winy. Odpowiedzialność za udowodnione szkody w takim przypadku ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, dla wykonania której dokumenty zostały dołączone.

  11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, odpowiedzialność Zleceniobiorcy za udowodnioną szkodę z tego tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za usługę, od wykonania której Zleceniodawca odstąpił.

  12. Zleceniobiorca jest upoważniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz do odmowy wykonania zlecenia, jeżeli stanowiłoby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.

 9. Płatności.

  1. Za świadczone usługi opłatę uiszcza Zleceniodawca lub osoba przez niego wskazana.

  2. Wszelkie opłaty za świadczone usługi ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika Zleceniobiorcy i płatne są przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem liderów w dziedzinie bezpiecznych płatności online, platform: http://www.payu.pl/ oraz https://www.paypal.com/pl.

  3. Bez uiszczenia opłaty zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, dopiero potwierdzona płatność generuje w systemie platformy SzybkaPaleta.pl wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia kuriera oraz fakturę które zostaną wysłane na maila Zleceniodawcy.

 10. Reklamacje.

  1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy o świadczenie usług może składać wyłącznie Zleceniodawca który zlecił ich wykonanie.

  2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia należy zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@szybkapaleta.pl w terminie do 3 dni od dnia doręczenia a w razie utraty przesyłki w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Zleceniobiorcę do przemieszczenia pod rygorem utraty prawa do ewentualnych roszczeń.

  3. Jeżeli reklamację składa inna osoba niż Zleceniodawca to powinna ona dodatkowo załączyć w mailu skan lub screnshot potwierdzenia przyjęcia zlecenia wysyłany automatycznie przez platofrmę SzybkaPaleta.pl na skrzynkę mailową Zleceniodawcy, skan lub screenshot potwierdzenia zapłaty oraz pełnomocnictwo.

  4. Po zgłoszeniu szkody lub utraty przesyłki paletowej Zamawiający powinien dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

  5. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia pełnej reklamacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

  6. Kompletna pisemna reklamacja powinna zawierać:

   1. Dane Zleceniodawcy,

   2. Numer rachunku na który należy wysłać ewentualne odszkodowanie,

   3. Kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,

   4. Oryginał dokumentu otrzymanego od kuriera w chwili nadania przesyłki paletowej,

   5. Podstawę reklamacji,

   6. Odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia ( oryginał faktury VAT zakupu, rachunki, paragony, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia,

   7. Kopię protokołu o stanie przesyłki lub kopię protokołu szkody sporządzoną z Kurierem przy odbiorze,

   8. Pełną dokumentację fotograficzną opakowania i zawartości przesyłki paletowej jeśli reklamacja dotyczy uszkodzeń lub ubytków,

  7. Zleceniobiorca może zarządać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.

  8. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne, nie spełniające warunków wymienionych w punktach 10.1. / 10.2. / 10.3. / 10.4. / 10.6. / 10.7., reklamacje uzupełnione po terminie, reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

  9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Zleceniobiorca powiadamia pisemnie lub drogą mailową reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

  10. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych lub przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy przed rozstrzygnięciem reklamacji.

©2018 Szybkapaleta.pl | Polityka prywatności | Mapa strony | Designed by DigitalDreamers
Potrzebujesz pomocy?
Po prostu zapytaj